Luật sư tư vấn về chủ đề "mậu dịch tự do"

mậu dịch tự do | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mậu dịch tự do.

Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) là gì ?

Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) là gì ?
Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) là khu vực bao gồm các quốc gia thành viên ASEAN thoả thuận về quá trình liên kết pháp lí quốc tế nhằm mục đích thực hiện tự do hoá thương mại, hàng hoá, dịch vụ, đầu tư giữa các nước này bằng cách bãi bỏ các quy định về hàng rào thuế quan và phi quan thuế, áp dụng biểu thuế quan giữa các quốc gia thành viên.