Luat Minh Khue

mẫu nghị quyết

mẫu nghị quyết - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mẫu nghị quyết

Mẫu nghị quyết

<strong>Mẫu</strong> <strong>nghị</strong> <strong>quyết</strong>
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu nghị quyết ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng

Nghị quyết 58/2017

<strong>Nghị</strong> <strong>quyết</strong> 58/2017
Ví dụ:theo quy định tại khoản 1 điều 10 nghị định 123/2015/nđ_cp, người đi đăng ký kết hôn tại ubnd

Nghị quyết cuộc họp

<strong>Nghị</strong> <strong>quyết</strong> cuộc họp
hội đồng quản trị không. Và nghị quyết có phải là nghị quyết của hội đồng quản trị không ạ.

Một số mẫu quyết định

Một số <strong>mẫu</strong> <strong>quyết</strong> định
Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Về việc điều động công chức; Bãi bỏ Nghị quyết trái pháp