Luật sư tư vấn về chủ đề "mức chi"

mức chi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mức chi.

Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt định mức chi phí thiết kế trồng rừng, khai thác gỗ rừng trồng và tự nhiên, chi phí thẩm định khai thác gỗ rừng trồng và tự nhiên do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt định mức chi phí thiết kế trồng rừng, khai thác gỗ rừng trồng và tự nhiên, chi phí thẩm định khai thác gỗ rừng trồng và tự nhiên do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ TRỒNG RỪNG, THIẾT KẾ KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG VÀ GỖ RỪNG TỰ NHIÊN, CHI PHÍ THẨM ĐỊNH KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG VÀ GỖ RỪNG TỰ NHIÊN