nhận ủy thác

Bài tư vấn về chủ đề nhận ủy thác

Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khấu hàng hóa và đại lý mua bán hàng hóa với người nước ngoài?

 Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khấu hàng hóa và đại lý mua bán hàng hóa  với người nước ngoài?
Nhập khẩu ủy thác là hình thức nhờ một công ty thứ 3 . Đại diện cho một công ty thực hiện nhiệm vụ nhập khẩu hàng hóa nào đó về cho công ty mình Xuất khẩu ủy thác là hình thức nhờ một công ty thứ 3 Đại diện cho một công ty thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu hàng hóa cho công ty mình ra nước ngoài

Nhận ủy thác ủy thác lại cho thương nhân khác cần bên ủy thác đồng ý?

Nhận ủy thác ủy thác lại cho thương nhân khác cần bên ủy thác đồng ý?
Bên nhận ủy thác không được ủy thác lại cho bên thứ ba thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa đã ký, trừ trường hợp có sự chấp thuận bằng văn bản của bên ủy thác. Do đó, trong trường hợp nhận ủy thác ủy thác lại cho thương nhân khác, cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của bên ủy thác. Để giải thích rõ hơn về vấn đề này, mời quý khách tham khảo bài viết dưới đây:

Bên nhận ủy thác trái phiếu (BOND TRUSTEE) là gì ?

Bên nhận ủy thác trái phiếu (BOND TRUSTEE) là gì ?
Ủy thác đầu tư hiện nay là một trong những ngành nghề khá đặc thù nhưng có thể đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, bên cung cấp vốn gọi là bên ủy thác còn lại bên nhận vốn để thực hiện công việc đầu tư gọi là bên nhận ủy thác. Những quỹ đầu tư ủy thác thường đầu tư vào hai loại hình chính là ủy thác đầu tư cổ phiếu và ủy thác đầu tư trái phiếu.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng