1 Quy định của Pháp luật về ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khấu hàng hóa?

Thưa Luật sư cho tôi hỏi doanh nghiệp tôi muốn ủy thác xuất khẩu một số hàng hóa cho công ty A mà tôi không biết có được ủy thác không và giấy phép xuất nhập khẩu như nào, mong luật sư tư vấn cho tôi vấn đề này

Chào bạn cảm ơn bạn đã tin tưởng đặt câu hỏi cho chúng tôi, câu hỏi của bạn được chuyên viên công ty chúng tôi trả lời như sau:

Trả lời:

- Thứ nhất về vấn đề ủy thác xuất khẩu hàng hóa cho công ty A :

Theo Điều 16 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định: Thương nhân được ủy thác cho thương nhân khác xuất khẩu, nhập khẩu hoặc được nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu từ thương nhân khác các loại hàng hóa, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Như vậy bạn được quyền ủy thác xuất khẩu hàng hóa cho công ty A nhưng hàng hóa của bạn phải không thuộc danh mục hàng hóa bị cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu

- Thứ hai vấn đề giấy phép xuất khẩu :

Điều 17 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định:

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, bên ủy thác hoặc bên nhận ủy thác phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trước khi ký hợp đồng ủy thác hoặc nhận ủy thác.

Doanh nghiệp bạn trước khi ủy thác xuất khẩu cho công ty A thì phải có giấy phép xuất khẩu trước khi ký hợp đồng ủy thác nhé!

2 Ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của tổ chức, cá nhân không phải thương nhân ?

Thưa luật sư Tôi muốn ủy thác nhập khẩu một số linh kiện phụ kiện cho một công ty A nhưng tôi chưa đăng kí kinh doanh hoặt động thương mại,Vậy giờ tôi có được ủy thác cho công ty A kia không ạ

Trả lời, Theo như bạn trình bày thì bạn chưa có đăng kí kinh doanh hoặt động thương mại như một thương nhân theo quy định của pháp luật

"Thương nhân gồm cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh hoạt động thương mại một cách độc lập và thường xuyên”.

Điều 18 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định:

Các tổ chức, cá nhân Việt Nam không phải thương nhân, trên cơ sở hợp đồng được ký kết theo quy định của pháp luật, được ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân đó, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Như vậy nếu hàng háo bạn ủy quyền nhập khẩu kia mà thuộc vào loại hàng hóa phục vụ nhu cầu cho chính bạn và hàng hóa đó phải không nằm trong Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu thì bạn có thể ủy quyền

3 Hoạt động đại lý mua, bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài ?

Luật sư cho tôi hỏi: Tôi có một thắc mắc là Nếu bây giờ công ty tôi làm đại lý cho một doanh nghiệp nước ngoài nào đó vậy công ty tôi cần tuân thủ những điều gì, nghĩa vụ thuế đối với hàng hóa thuộc hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa và thủ tục xuất nhập khẩu như thế nào ạ. Mong luật sư tưu vấn giúp tôi!

1 Thương nhân làm đại lý mua bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài

- Thương nhân được làm đại lý mua, bán các loại hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng đại lý sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

- Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì thương nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.

- Thương nhân được thanh toán tiền bán hàng đại lý bằng tiền Việt Nam đồng cho thương nhân nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam; được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán cho thương nhân nước ngoài theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc thanh toán bằng hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu; trong trường hợp thanh toán bằng hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

- Thương nhân làm đại lý mua hàng phải yêu cầu thương nhân nước ngoài chuyển tiền bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng để mua hàng theo họp đồng đại lý.

2 Quy định về thuế đối với hàng hóa thuộc hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài

Điều 21 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định:

- Hàng hóa thuộc hợp đồng đại lý mua, bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài phải chịu thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Thương nhân Việt Nam có trách nhiệm đăng ký, kê khai, nộp các loại thuế và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến hàng hóa thuộc hợp đồng đại lý mua, bán hàng hóa và hoạt động kinh doanh của mình theo quy định của pháp luật.

3 Thủ tục xuất nhập khẩu

Điều 22 Nghị định số 187/2013/ND-CP quy định:

Hàng hóa thuộc hợp đồng đại lý mua, bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài khi xuất khẩu, nhập khẩu phải được làm thủ tục theo đúng quy định như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định.Nghĩa là

+ Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của bộ, cơ quan ngang bộ liên quan.

+ Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Điều kiện, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải đáp ứng Điều kiện theo quy định pháp luật.

+ Đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu phải kiểm tra thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

+ Thương nhân phải giải quyết thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan hải quan.

4 Trả lại hàng

Điều 23 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định:

Hàng hóa thuộc hợp đồng đại lý bán hàng tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài được tái xuất khẩu nếu không tiêu thụ được tại Việt Nam. Việc hoàn thuế được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính

Trên đây là những tư vấn của công ty Luật Minh Khuê chúng tôi về hoạt động đại lý mua, bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài

4 Thuê thương nhân nước ngoài làm đại lý bán hàng tại nước ngoài ?

Tôi là người việt nam tôi sang Mỹ sống đã được 9 năm, tôi có kinh doanh nhụy hoa nghệ tây, bên Mỹ tôi có quen một chị nước ngoài và muốn thuê chị ấy làm đại lý cho tôi vậy giờ tôi phải làm sao ạ, mong luật sư tư vấn!

Trả lời

Theo quy định của luật về việc Thuê thương nhân nước ngoài làm đại lý bán hàng tại nước ngoài như sau

Điêu 24 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định:

- Thương nhân Việt Nam được thuê thương nhân nước ngoài làm đại lý bán các loại hàng hóa tại nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu. Đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép quy định tại Nghị định này, thương nhân chỉ được ký hợp đồng thuê đại lý bán hàng tại nước ngoài sau khi được Bộ Công Thương cho phép.

-Thương nhân thuê đại lý bán hàng tại nước ngoài phải ký hợp đồng đại lý với thương nhân nước ngoài và phải chuyển các khoản tiền thu được từ hợp đồng bán hàng về nước theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

-Trường hợp nhận tiền bán hàng bằng hàng hóa, thương nhân phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa.

Như vậy nếu bạn muốn thuê chị người mỹ kia làm đại lý cho bạn thì chị ấy phải có đăng kí kinh doanh , mặt hàng cảu bạn là nhụy hoa nghệ tây theo như tìm hiểu thfi tôi thấy nó không nằm trong danh mục hàng hóa bị cấp xuất nhập khẩu, nên nếu đáp ứng được những điều kiện còn lại thì bạn có thể thuê chị ấy làm đại lý doanh nghiệp cho bạn

5 Hàng hóa xuất khẩu được nhập khẩu trở lại Việt Nam ?

Luật sư cho tôi hỏi Hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng đại lý bán hàng tại nước ngoài được nhập khẩu trở lại Việt Nam trong trường hợp nào? và thủ tục ra sao ạ?

Trả lời

1 Hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng đại lý bán hàng tại nước ngoài được nhập khẩu trở lại Việt Nam trong trường hợp

Điều 26 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định:

-Hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng đại lý bán hàng tại nước ngoài được nhập khẩu trở lại Việt Nam trong trường hợp không tiêu thụ được tại nước ngoài.

-Hàng hóa nhập khẩu trở lại Việt Nam nêu trên không phải chịu thuế nhập khẩu và được hoàn thuế xuất khẩu (nếu có) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2 Thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc hợp đồng đại lý bán hàng tại nước ngoài khi xuất khẩu, nhập khẩu trở lại Việt Nam

Theo Điều 27 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định:

Hàng hóa xuất khẩu thuộc hợp đồng đại lý bán hàng tại nước ngoài khi xuất khẩu, nhập khẩu trở lại Việt Nam phải làm thủ tục theo quy định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.cụ thể

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ hàng hoặc người khai hải quan phải khai báo tờ khai hải quan nộp và xuất trình hồ sơ lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu với hải quan cửa khẩu đồng thời xuất trình hàng hóa để Hai quan cửa khẩu kiển tra, giám sát, đối chiếu với khai báo của chủ hàng trên tờ khai hải quan và hồ sơ kèm theo (nếu có) theo quy định về thủ tục hải quan cụ thể đối với từng loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập, quá cảnh qua biên giới theo quy định.

Bước 2: Cơ quan Hải quan tiếp nhận hồ sơ do chủ hàng hoặc người khai hải quan nộp và xuất trình và thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để kiểm tra, giám sát đối chiếu xác định sự phù hợp giữa thực tế hàng hóa với khai báo của chủ hàng trên tờ khai hải quan và hồ sơ kèm theo để giải quyết các chế độ thuế, lệ phí (nếu có), xử lý vi phạm (nếu có) và quyết định thông quan qua biên giới theo trình tự thủ tục hải quan đã được quy định đối với từng loại hình hàng hóa xuất, nhập cụ thể theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

a. Đối với hàng nhập khẩu

- Tờ khai hải quan: Sử dụng tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo Tờ khai Hải quan do Bộ Tài chính quy định.

- Các chứng từ khác về hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán do Bộ Tài chính quy định, trừ vận đơn và hợp đồng thương mại.

- Phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế do cơ quan kiểm dịch y tế cấp (đối với hàng hoá thuộc đối tượng kiểm dịch y tế); và Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá thuộc diện phải kiểm tra.

- Hàng hoá nhập khẩu qua biên giới được hưởng các ưu đãi về thuế nhập khẩu nếu có đủ điều kiện theo thoả thuận song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước có chung biên giới; việc khai báo hải quan, nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu, thực hiện theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Đối với trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt thì đối tượng nhập khẩu phải xuất trình Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá-C/O (trừ trường hợp tổng trị giá lô hàng (FOB) không vượt quá 200 USD).

- Kiểm tra thực tế hàng hoá thực hiện theo quy định của pháp luật Hải quan hiện hành.

b. Đối với hàng xuất khẩu:

- Tờ khai hải quan:

+ Trường hợp hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng mua bán: Sử dụng theo Tờ khai Hải quan do Bộ Tài chính quy định.

+ Trường hợp hàng hoá xuất khẩu không có hợp đồng mua bán: Sử dụng tờ khai hàng hoá xuất khẩu biên giới do Bộ Tài chính quy định.

- Các chứng từ khác về hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán thực hiện theo quy định của pháp luật Hải quan hiện hành.

- Phải có giấy chứng nhận kiểm dịch y tế do cơ quan kiểm dịch y tế cấp đối với hàng hoá xuất khẩu phải kiểm dịch y tế theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc theo yêu cầu của chủ hàng.

- Hàng hoá xuất khẩu qua biên giới được hưởng các ưu đãi về thuế xuất khẩu theo thoả thuận song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước có chung biên giới.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với công ty Luật Minh Khuê chúng tôi : 1900.6162. Luật Minh Khuê xin cảm ơn !

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê