Luật sư tư vấn về chủ đề "phân cấp đê"

phân cấp đê | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phân cấp đê.

Quy định pháp luật về việc phân loại, phân cấp đê điều

Quy định pháp luật về việc phân loại, phân cấp đê điều
Đê là công trình ngăn nước lũ của sông hoặc ngăn nước biển, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân loại, phân cấp theo quy định của pháp luật. Đê được phân loại và phân cấp để phân cấp quản lý đạt hiệu quả. Vậy đê được phân loại, phân cấp như thế nào?