Luat Minh Khue

phát triển rừng

phát triển rừng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phát triển rừng.

Quy định về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Quy định về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu quy định về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

Quy định của pháp luật về giải pháp phát triển rừng

Quy định của pháp luật về giải pháp phát triển rừng
Quản lý chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên, có cơ chế kết hợp hài hòa giữa quản lý, bảo vệ với khai thác các giá trị kinh tế của rừng tự nhiên để góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội các địa phương có rừng.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng