phiên tòa dân sự

Bài tư vấn về chủ đề phiên tòa dân sự

Quy định về trình tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa dân sự ?

Quy định về trình tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa dân sự ?
Sau khi hội đồng xét xử nghe xong lời trình bày của các bên đương sự, việc hỏi từng người về từng vấn đề của vụ án được tiến hành ngay. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ quy định về trình tự, nguyên tắc hỏi trong phiên tòa dân sự theo quy định của luật tố tụng dân sự hiện nay:

Những hoạt dộng diễn ra trước phiên tòa dân sự tại Hoa Kỳ ?

Những hoạt dộng diễn ra trước phiên tòa dân sự tại Hoa Kỳ ?
Tòa án là phương thức giải quyết tranh chấp truyền thống nhất và cũng hiệu quả nhất. Đây là phương thức giải quyết tranh chấp thể hiện sự đại diện cho quyền lực nhà nước là Tòa án nhân dân. Cũng vì thế mà quy trình giải quyết tranh chấp cũng phải tuân thủ theo quy định chặt chẽ của pháp luật tố tụng

Sửa đổi bộ luật tố tụng dân sự: Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa dân sự, không cần thiết ?

Sửa đổi bộ luật tố tụng dân sự: Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa dân sự, không cần thiết ?
Vụ việc dân sự cốt là ở hai bên đương sự tự định đoạt, nếu có VKS tham gia là vi phạm nguyên tắc lợi ích tư đang được tố tụng thế giới tôn trọng. Ngoài chuyện xử lại án đụng trần, thời hạn kháng nghị án giám đốc thẩm thì việc VKS có tham gia phiên tòa dân sự hay không, tham gia đến mức nào vẫn đang là một đề tài tranh luận chưa có hồi kết khi lấy ý kiến sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng