Luật sư tư vấn về chủ đề "phương tiện đo"

phương tiện đo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phương tiện đo.

Phương tiện đo nhóm 2 là gì? Biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo nhóm 2

Phương tiện đo nhóm 2 là gì? Biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo nhóm 2
Phương tiện đo nhóm 2 là phương tiện đo sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Thủ tục đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2

Thủ tục đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2
Chuẩn đo lường là phương tiện kỹ thuật để thể hiện, duy trì đơn vị đo của đại lượng đo và được dùng làm chuẩn để so sánh với phương tiện đo hoặc chuẩn đo lường khác. Bài viết này chia sẻ thủ tục chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

Phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn nào phải kiểm tra khi nhập khâu? Thủ tục kiểm tra khi nhập khẩu

Phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn nào phải kiểm tra khi nhập khâu? Thủ tục kiểm tra khi nhập khẩu
Kiểm tra nhà nước về đo lường là nội dung quan trọng quy định tại Luật đo lường năm 2011 và được hướng dẫn tại Nghị định 86/2012/NĐ-CP. Thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường nhằm quản lý hiệu quả hơn việc tuân thủ quy định pháp luật về đo lường. Đối với phương tiện đo nhập khẩu cũng vậy.

Thông tư 14/2011/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định về việc việc phê duyệt mẫu phương tiện đo

Thông tư 14/2011/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ  một số điều của quy định về việc việc phê duyệt mẫu phương tiện đo
Ngày 30 tháng 06 năm 2011, Bộ khoa học và công nghệ ban hành thông tư 14/2011/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định về việc việc phê duyệt mẫu phương tiện đo ban hành kèm theo Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:

Thông tư số 11/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Sửa đổi, bổ sung Quy chế giao nộp, lưu trữ, bảo quản, khai thác tư liệu khí tượng thuỷ văn; Quy chế quản lý chất lượng phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn

Thông tư số 11/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Sửa đổi, bổ sung Quy chế giao nộp, lưu trữ, bảo quản, khai thác tư liệu khí tượng thuỷ văn; Quy chế quản lý chất lượng phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn
Sửa đổi, bổ sung Quy chế giao nộp, lưu trữ, bảo quản, khai thác tư liệu khí tượng thuỷ văn; quy chế quản lý chất lượng phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn