Phương tiện phạm tội

Phương tiện phạm tội là Đối tượng vật chất được chủ thể của tội phạm sử dụng trợ giúp cho việc thực hiện hành vi phạm tội. Phương tiện phạm tội có nhiều dạng trong đó có dạng được gọi là công cụ phạm tội. Phương tiện phạm tội có thể làm tăng mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm.

Chuyên mục: "Phương tiện phạm tội" phân tích tất cả các quy định pháp luật có liên quan đến vấn đề này.

Bài tư vấn về chủ đề Phương tiện phạm tội

Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng