Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Qua Bieu"

Qua Bieu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Qua Bieu.

Mẫu quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án mới nhất

Mẫu quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án mới nhất

Mẫu số 32-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) về công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án có hiệu lực thi ...