Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý con dấu"

quản lý con dấu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý con dấu.

Thủ tục thông báo thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp?

Thủ tục thông báo thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp?
Mình có thắc mắc này nhờ luật minh khuê tư vấn giúp với. Công ty mình là công ty mới được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh năm 2016, có con dấu và đã đăng tải thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia. Tuy nhiên, kế toán công ty không tìm thấy con dấu và tường là đã mất nên tiến hành làm con dấu mới. Vậy luật minh khuê cho mình hỏi, con dấu cũ bây giờ phải hủy sao. Tôi xin cảm ơn.

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do nhóm cổ đông triệu tập có quyền sử dụng con dấu của công ty không?

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do nhóm cổ đông triệu tập có quyền sử dụng con dấu của công ty không?
Trả lời: Việc quản lý và sử dụng con dấu phải theo đúng quy định của pháp luật tại Nghị định 58/2001/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 39/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư. Theo các quy định tại các văn bản nói trên, con dấu phải do văn thư quản lý, còn người sử dụng là người có chức vụ tại cơ quan, tổ chức.