Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý nghĩa trang"

quản lý nghĩa trang | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý nghĩa trang.

Đất nghĩa trang, nghĩa địa là gì? Quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa?

Đất nghĩa trang, nghĩa địa là gì? Quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa?
Quản lý đất nghĩa trang là một dạng quản lý đặc biệt mang tính văn hóa tâm linh sâu sắc do cơ quan Nhà nước, tổ chức, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cá nhân thực hiện nhằm đạt được mục tiêu sử dụng đất tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh môi trường, thỏa mãn nhu cầu về việc an táng của nhân dân.