Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý nhà nước về lao động"

quản lý nhà nước về lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý nhà nước về lao động.

Cơ sở pháp lý và nội dung quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động mới nhất

Cơ sở pháp lý và nội dung quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động mới nhất
Công tác quản lý lao động của người sử dụng lao động giúp cho doanh nghiệp trả lương chính xác, kịp thời cho lao động,sử dụng tốt nguồn lao động, biểu hiện trên các mặt số lượng và thời gian lao động, tận dụng hết khả năng lao động kỹ thuật của người lao động làm tăng khối lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Quản lý nhà nước về lao động là gì?

Quản lý nhà nước về lao động là gì?
Thưa luật sư! Em muốn hỏi vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về lao động là quan hệ giữa cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động, vậy có bao gồm luôn cả quan hệ giữa cơ quan nhà nước và người lao động không? Em xin trân thành cảm ơn