Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý rủi ro"

quản lý rủi ro | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý rủi ro.

Rủi ro thị trường là gì? Quy định pháp luật về quản trị rủi ro thị trường trong hoạt động ngân hàng thương mại

Rủi ro thị trường là gì? Quy định pháp luật về quản trị rủi ro thị trường trong hoạt động ngân hàng thương mại
Rủi ro thị trường là khả năng hứng chịu một kết quả thua lỗ trong kinh doanh khi mà thị trường có những biến động và thay đổi ngược chiều so với dự đoán của ngân hàng. Vậy làm sao để quản trị rủi ro thị trường để đảm bảo hoạt động ngân hàng đạt hiệu quả? Theo dõi bài viết sau đây:

Giám sát của quản lý cấp cao là gì? Quy định pháp luật về giám sát của quản lý cấp cao trong hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng.

Giám sát của quản lý cấp cao là gì? Quy định pháp luật về giám sát của quản lý cấp cao trong hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng.
Giám sát của quản lý cấp cao là việc giám sát của Hội đồng quản trị, Hội đồng thanh viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), ngân hàng mẹ đối với kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn. Tìm hiểu hoạt động giám sát của quản lý cấp cao trong bài viết dưới đây:

Tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
Công ty Luật Minh Khuê tư vấn, hướng dẫn và cộng tác với các Văn phòng luật sư tại các quốc gia trên thế giới cho Doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các tranh chấp về thương mại quốc tế trong khuôn khổ các cam kết trong WTO hoặc các cam kết trong thương mại quốc tế khác, gồm các dịch vụ chính: