Luật sư tư vấn về chủ đề "quân nhân chuyên nghiệp"

quân nhân chuyên nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quân nhân chuyên nghiệp.

Chính sách mới quy định về chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng theo Thông tư 109/2021/TT-BQP

Chính sách mới quy định về chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng theo Thông tư 109/2021/TT-BQP
Chính sách mới quy định về chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng theo Thông tư 109/2021/TT-BQP sửa đổi Thông tư 113/2016/TT-BQP ngày 23/8/2016 quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng...

Đối tượng, điều kiện kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ đối với quân nhân chuyên nghiệp

Đối tượng, điều kiện kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ đối với quân nhân chuyên nghiệp
Đối tượng nào được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ? Điều kiện kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ là gì? Thời hạn kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ? Thẩm quyền kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ? Trình tự, thủ tục kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ đối với quân nhân chuyên nghiệp? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu vấn đề này.

Điều kiện nghỉ hưu và chế độ, chính sách khi nghỉ hưu đối với quân nhân chuyên nghiệp

Điều kiện nghỉ hưu và chế độ, chính sách khi nghỉ hưu đối với quân nhân chuyên nghiệp
Các trường hợp quân nhân chuyên nghiệp có quyết định thôi phục vụ tại ngũ, được nghỉ hưu? Các trường hợp công nhân và viên chức quốc phòng có quyết định thôi phục vụ trong Quân đội, được nghỉ hưu? Chế độ, chính sách khi nghỉ hưu đối với quân nhân chuyên nghiệp như nào? Hãy cùng tìm hiểu:

Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên

Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên
Thế nào là quân nhân chuyên nghiệp phục viên? Quân nhân chuyên nghiệp phục viên được hưởng chế độ, chính sách như thế nào? Quân nhân phục viên được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức, viên chức ra sao? Chế độ trợ cấp phục viên một lần? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu:

Quyết định 466/2009/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng điều động đến công tác tại huyện Thuận Nam từ ngày 01 tháng 10 năm 2009 tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 466/2009/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng điều động đến công tác tại huyện Thuận Nam từ ngày 01 tháng 10 năm 2009 tỉnh Ninh Thuận
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, SĨ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VIÊN QUỐC PHÒNG ĐIỀU ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC TẠI HUYỆN THUẬN NAM TỪ NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2009