Luat Minh Khue

Quy luật

Quy luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quy luật

Quy luật trong marketting

Quy luật trong marketting
1. Nguyên tắc về sự dẫn đầu. Là sản phẩm đầu tiên bao giờ cũng có ưu thế hơn sản phẩm tốt hơn.