Luật sư tư vấn về chủ đề "Quyền chiếm hữu"

Quyền chiếm hữu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quyền chiếm hữu.

Phân tích quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản ? Sự giống và khác nhau giữa quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản ?

Phân tích quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản ? Sự giống và khác nhau giữa quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản ?
Thưa luật sư, xin phân tích nội dung khái niệm quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản ? Phân tích sự giống và khác nhau giữa quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản ? Ý nghĩa trong thực tiễn giao dịch dân sự và áp dụng pháp luật dân sự ? Cảm ơn! (Thu hoài, Hà Nội)

Quyền chiếm hữu là gì ? Quy định về nội dung quyền chiếm hữu

Quyền chiếm hữu là gì ? Quy định về nội dung quyền chiếm hữu
Quyền chiếm hữu là quyền của một chủ thể pháp luật được nắm giữ, quản lí tài sản trên thực tế hoặc danh nghĩa pháp lí theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ. Trong pháp luật dân sự Việt Nam, quyển chiếm hữu là một trong ba nội dung pháp lí của quyền sở hữu.

Quyền chiếm hữu, định đoạt đất đai theo luật ?

Quyền chiếm hữu, định đoạt đất đai theo luật ?
xin chào luật sư ! em có một câu hỏi nhờ luật sư tư vấn giúp em: năm 2011, mẹ em có mua 1 miếng đất ruộng cho em đứng tên một mình trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trên giấy (cnqsdd) cũng ghi chỉ có tên em là người sử dụng,là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Hiệu lực của quyền chiếm hữu của chủ sở hữu

Hiệu lực của quyền chiếm hữu của chủ sở hữu
Tất cả những người này đều có quyền xác lập những giao dịch mang tính chất vật chất tác độüng lên tài sản với tư cách của một người có quyền đối với tài sản của người khác chứ không phải đối với tài sản mà mình là chủ sở hữu.