Quyết định giải quyết khiếu nại

Bài tư vấn về chủ đề Quyết định giải quyết khiếu nại

Quy định việc gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại lần hai?

Quy định việc gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại lần hai?
Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sửa chữa một việc làm mà họ cho là không đúng, đã, đang hoặc sẽ gây thiệt hại đến quyền, lợi ích chính đáng của họ. Nhiều người đặt ra câu hỏi về quy định việc gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại lần hai như thế nào? Trong bài viết này Luật Minh Khuê sẽ đi làm rõ vấn đề này nhằm giải đáp thắc mắc cho quý khách hàng.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính và hiệu quả thực hiện của quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính và hiệu quả thực hiện của quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Chào Luật sư. Mong được Luật sư tư vấn một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính và hiệu quả thực hiện của quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. ..."

Pháp luật quy định như thế nào về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật?

Pháp luật quy định như thế nào về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật?
Bài viết giải đáp thắc mắc về quy định thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luât. Nội dung cụ thể gồm: Khi nào một quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật? Ai có trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật?

Quy định pháp luật về việc Viện kiểm sát kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật

Quy định pháp luật về việc Viện kiểm sát kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
Việc quy định về xem xét quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Viện kiểm sát đã tháo gỡ nút thắt cuối cùng của trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát khi cần thiết, khắc phục sai sót, vi phạm trong quá trình tiến hành tố tụng.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng