ràng buộc

Bài tư vấn về chủ đề ràng buộc

Quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng vận chuyển; hợp đồng thuê tàu; theo pháp luật Anh khi nào hợp đồng thuê tàu được coi là đã xác lập và ràng buộc...

Quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng vận chuyển; hợp đồng thuê tàu; theo pháp luật Anh khi nào hợp đồng thuê tàu được coi là đã xác lập và ràng buộc...
Ở mỗi một đất nước sẽ có những quy định khác nhau về hợp đồn thuê tàu nói riêng, theo quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng vận chuyển; hợp đồng thuê tàu thế nào và theo pháp luật Anh khi nào hợp đồng thuê tàu được coi là đã xác lập và ràng buộc...

Tư vấn loại giấy tờ ràng buộc doanh nghiệp khi giữ bằng gốc của lao động ?

Tư vấn loại giấy tờ ràng buộc doanh nghiệp khi giữ bằng gốc của lao động ?
Kính chào Công ty luật Minh Khuê ! Mình và 4 người khác đều là kiến trúc sư đã được tuyển chọn vào làm cho công ty XD của Nhật Bản, thông qua phỏng vấn trực tiếp từ phía Giám đốc Công ty Nhật Bản tại Hà Nội. - Theo kế hoạch của công ty bên Nhật thì cả 5 kiến trúc sư sẽ đi sang Nhật học thêm 1 tháng về phần mềm tại Tokyo, chi phí học tập và ở thì Công ty Nhật chi, sau đó chuyển 5 kiến trúc sư về Công ty làm thử việc 3 tháng, rồi ký hợp đồng chính thức.

Hiểu như thế nào về điều khoản ràng buộc trách nhiệm bảo vệ bí mật kinh doanh ?

Hiểu như thế nào về điều khoản ràng buộc trách nhiệm bảo vệ bí mật kinh doanh ?
Thưa Luật sư, tôi xin hỏi trong phần nghĩa vụ của người lao động có ghi : Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty, nhân viên không được phép : Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng