Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "sáng lập viên"

sáng lập viên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sáng lập viên.

Sáng lập viên nghỉ việc có phải làm đơn thôi việc ?

Sáng lập viên nghỉ việc có phải làm đơn thôi việc ?
Xin chào luật sư! Tôi có việc cần luật sư giúp. Trường hợp của tôi là thành viên hội đồng sáng lập công ty TNHH, chức vụ phó giám đốc công ty. Khi mới thành lập vì lá thành viên sáng lập nên không ký hợp đồng lao động nhưng sau này để chứng minh năng lực công ty, công ty và tôi mới ký hợp đồng lao động