Luật sư tư vấn về chủ đề "sắp xếp"

sắp xếp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sắp xếp.

Quy định mới về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã hiện nay

Quy định mới về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã hiện nay
Cho tôi hỏi việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã căn cứ theo quy định nào? và việc số lượng lãnh đạo, quản lý và biên chế công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, , viên chức, người lao động dôi dư

Quyết định 2108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định 2108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Quyết định 2108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Công ty không sắp xếp công việc theo hợp đồng thì người lao động có được đơn phương nghỉ việc không ?

Công ty không sắp xếp công việc theo hợp đồng thì người lao động có được đơn phương nghỉ việc không ?
Chào luật sư. Hiện tại tôi đang ký kết với 1 công ty với thời hạn là 12 tháng, và từ thời điểm ký đến hôm nay là được 1 tháng làm việc, nhưng trong hợp đồng đã ghi rõ là làm việc giờ hành chính, nhưng thực tế công việc không như vậy. Vậy luật sư cho tôi hỏi là tôi có được thoả thuận lại hoặc chấm dứt hợp đồng lao động này hay không ? Và như vậy tôi có vi phạm bộ luật lao động hay không ? Cảm ơn luật sư.