Luật sư tư vấn về chủ đề "sát nhập"

sát nhập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sát nhập.

Sát nhập 2 công ty TNHH một thành viên ?

Sát nhập 2 công ty TNHH một thành viên ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi sau mong được tư vấn: chúng tôi gồm 2 công ty TNHH một thành viên riêng rẽ, nay muốn sát nhập để thành 1 nhóm trong công ty mẹ thì thủ tục pháp lý như thế nào ?