Luật sư tư vấn về chủ đề "sổ hộ tịch"

sổ hộ tịch | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sổ hộ tịch.

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
Ngày 15 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch. Đây là một trong những nghị định quan trọng tác động đến cuộc sống của đông đảo người dân:

Nguyên tắc ghi và sửa chữa sai sót trên Giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch?

Nguyên tắc ghi và sửa chữa sai sót trên Giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch?
Thông tin hộ tịch của mỗi cá nhân được thể hiện qua giấy tờ hộ tịch và sổ hộ tịch. Đó là các thông tin nhân thân quan trọng và nó gắn với một người suốt cả cuộc đời. Nên các cá nhân cần quan tâm, rà soát thật cẩn thận trong quá trình đăng ký hộ tịch, để nếu có sai sót thì sẽ yêu cầu sửa luôn.

Mẫu Giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Mẫu TP/HTNNg-2015-XNGC.1)

 Mẫu Giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Mẫu TP/HTNNg-2015-XNGC.1)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ban hành kèm theo thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch:

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác ?

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Trước đây trong hộ khẩu, mẹ chồng tôi đã khai chủ hộ là Nguyễn Thị H, khi làm hồ sơ hưởng chế độ người có công với cách mạng đối chiếu với Giấy khai sinh gốc lại là Nguyễn Thị Bích H, không khớp với Sổ hộ khẩu nên bị từ chối nhận hồ sơ.

Có được xin cấp lại bản chính giấy đăng kí kết hôn khi còn sổ hộ tịch ?

Có được xin cấp lại bản chính giấy đăng kí kết hôn khi còn sổ hộ tịch ?
Thưa văn phòng luật sư, em bị mất bản chính giấy đăng kí kết hôn, em có đi làm lại thì bên ủy ban xã nói rằng trong sổ họ còn lưu nên chỉ cấp 1 lần, và chỉ cấp cho em bản sao chứ ko cấp lại bản chính. khi em đi du lịch, bên đại sứ quán lại yêu cầu bản chính chứ ko cần bản photo đóng dấu của xã mặc dù có ghi "bản sao"