Luật sư tư vấn về chủ đề "Sự kiện bất khả kháng"

Sự kiện bất khả kháng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Sự kiện bất khả kháng.

Loại trừ trách nhiệm hình sự khi có sự kiên bất ngờ; khi rơi vào tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự và khi phòng vệ chính đáng.

Loại trừ trách nhiệm hình sự khi có sự kiên bất ngờ; khi rơi vào tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự và khi phòng vệ chính đáng.
Có rất nhiều trường hợp khi người phạm tội gây ra hành vi nguy hiểm nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự (loại trừ trách nhiệm hình sự) và dưới đây là 3 trường hợp: Khi có sự kiên bất ngờ; Khi rơi vào tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự và khi phòng vệ chính đáng...

Những trường hợp nào được coi là sự kiện bất khả kháng trong hợp đồng thương mại quốc tế ?

Những trường hợp nào được coi là sự kiện bất khả kháng trong hợp đồng thương mại quốc tế ?
XIN CHÀO LUẬT SƯ! Tôi xin đưa ra tình huống sau mong luật sư giải đáp giúp tôi! Xin chân thành cảm ơn. Bên bán (B) của VN và bên mua (M) của Nhật Bản có ký kết hợp đồng xuất khẩu gạo trong đó quy định thanh toán theo hình thức L/C và thời hạn mở L/C chậm nhất đến ngày 10/07/2015. Ngày 01/07/2015, Nhật Bản xảy ra động đất làm cho nhà kho cùng tài sản bên trong của bên mua bị thiệt hại nặng.