Luat Minh Khue

Tái cơ cấu

Tái cơ cấu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tái cơ cấu

Tư vấn tái cấu - Cổ phần hoá doanh nghiệp

Tư vấn <strong>tái</strong> <strong>cơ</strong> <strong>cấu</strong> - Cổ phần hoá doanh nghiệp
Chúng tôi hiểu những thử thách của hoạt động kinh doanh trong thế giới kinh doanh phức tạp hiện nay và có thể hỗ trợ khách hàng quản lý rủi ro và xử lý các vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả về chi phí.

Tái cấu Vinashin để tập trung vào ngành nghề chính

<strong>Tái</strong> <strong>cơ</strong> <strong>cấu</strong> Vinashin để tập trung vào ngành nghề chính
(Chinhphu.vn)- Vinashin sẽ tập trung vào ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là đóng tàu và công nghiệp phụ trợ, những doanh nghiệp và dự án dở dang tại các ngành nghề không gắn với ngành nghề chính thì được chuyển giao cho các doanh nghiệp khác phù hợp và có điều kiện hơn để quản lý, đầu tư, khai thác có hiệu quả.

Đã đến lúc cấu lại doanh nghiệp?

Đã đến lúc <strong>cơ</strong> <strong>cấu</strong> lại doanh nghiệp?
Theo sự tiến triển của doanh nghiệp, các phương thức quản trị doanh nghiệp cũng dần dần thay đổi ngày càng mang tính khoa học hơn. Nhưng vấn đề là phải vận dụng mỗi phương thức cho phù hợp hoàn cảnh.

cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần ?

<strong>Cơ</strong> <strong>cấu</strong> tổ chức quản lý công ty cổ phần ?
Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.

Trình bày cấu quy phạm pháp luật

Trình bày <strong>cơ</strong> <strong>cấu</strong> quy phạm pháp luật
QPPL rất phong phú và đa dạng nên có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Căn cứ vào mức độ phổ biến của QPPL nói chung và QPPLHS nói riêng trong các văn bản QPPL, có thể chia chúng thành hai loại là QPPL thông thường (phổ biến) và QPPL xung đột (đặc biệt).

Tư vấn cấu tổ chức của hội đồng thành viên công ty TNHH?

Tư vấn <strong>cơ</strong> <strong>cấu</strong> tổ chức của hội đồng thành viên công ty TNHH?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Công ty của tôi hiện nay là Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Theo Quy định của Điều lệ Công ty thì Việc bổ nhiệm Tổng GĐ, các Phó TGĐ và kế toán trưởng Công ty phải được sự chấp thuận của Chủ sở hữu.

cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên ?

<strong>Cơ</strong> <strong>cấu</strong> tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên ?
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười một thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn mười một thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.