Luật sư tư vấn về chủ đề "tái cơ cấu"

tái cơ cấu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tái cơ cấu.

Quyền lợi của người lao động khi bị chấm dứt hợp đồng lao động do công ty tái cơ cấu?

Quyền lợi của người lao động khi bị chấm dứt hợp đồng lao động do công ty tái cơ cấu?
Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi làm việc cho công ty vietjet air từ tháng 2/2017, ký hợp đồng chính thức từ tháng 5, đến nay do cơ cấu lại vị trí quản lý, nên vị trí của tôi không cần thiết và công ty quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Công ty yêu cầu tôi bàn giao công việc để chấm dứt hợp đồng nhưng không có bất kỳ bồi thường nào ngoài quy đinh 49 Bộ Luật Lao động

Tái cơ cấu Vinashin để tập trung vào ngành nghề chính

Tái cơ cấu Vinashin để tập trung vào ngành nghề chính
(Chinhphu.vn)- Vinashin sẽ tập trung vào ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là đóng tàu và công nghiệp phụ trợ, những doanh nghiệp và dự án dở dang tại các ngành nghề không gắn với ngành nghề chính thì được chuyển giao cho các doanh nghiệp khác phù hợp và có điều kiện hơn để quản lý, đầu tư, khai thác có hiệu quả.