Luật sư tư vấn về chủ đề "tái cơ cấu"

tái cơ cấu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tái cơ cấu.

Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp
Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước sẽ gặp rất nhiều vướng mắc, trở ngại pháp lý cần vượt qua - Luật Minh Khuê là một trong những doanh nghiệp đã tham gia trực tiếp vào quá trình hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa sẽ cung cấp dịch vụ về vấn đề này:

Dịch vụ tư vấn mua bán doanh nghiệp, tư vấn giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn mua bán doanh nghiệp, tư vấn giải thể doanh nghiệp
Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp là một trong những hình thức kinh doanh đang phát triển mạnh ở nước ta trong thời gian gần đây. Việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp phải trải qua quy trình pháp lý như thế nào ? Luật Minh Khuê tư vấn và cung cấp dịch vụ luật sư M&A cho doanh nghiệp:

Đã đến lúc cơ cấu lại doanh nghiệp?

Đã đến lúc cơ cấu lại doanh nghiệp?
Theo sự tiến triển của doanh nghiệp, các phương thức quản trị doanh nghiệp cũng dần dần thay đổi ngày càng mang tính khoa học hơn. Nhưng vấn đề là phải vận dụng mỗi phương thức cho phù hợp hoàn cảnh.

Tái cơ cấu Vinashin để tập trung vào ngành nghề chính

Tái cơ cấu Vinashin để tập trung vào ngành nghề chính
(Chinhphu.vn)- Vinashin sẽ tập trung vào ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là đóng tàu và công nghiệp phụ trợ, những doanh nghiệp và dự án dở dang tại các ngành nghề không gắn với ngành nghề chính thì được chuyển giao cho các doanh nghiệp khác phù hợp và có điều kiện hơn để quản lý, đầu tư, khai thác có hiệu quả.