Luật sư tư vấn về chủ đề "tài sản nhà nước"

tài sản nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tài sản nhà nước.

Tài sản nhà nước là gì ? Đặc điểm tài sản nhà nước

Tài sản nhà nước là gì ? Đặc điểm tài sản nhà nước
Tài sản nhà nước là tiên đề vật chất cho sự tồn tại và phát triển của mỗi nhà nước. Tuy nhiên, các nhà nước khác nhau thì quan niệm về tài sản nhà nước khác nhau, điểm khác biệt thể hiện chủ yếu ở phạm vi tài sản và chế độ pháp lí đổi với tài sản nhà nước.

Phân tích chức năng của nhà nước Việt Nam hiện nay

Phân tích chức năng của nhà nước Việt Nam hiện nay
Thưa luật sư, Tôi đang nghiên cứu về chức năng của nhà nước (trong đó có chức năng của nước ta), Luật sư có thể gợi mở cho tôi một số vấn đề cần nghiên cứu được không ạ ? Xin cảm ơn! Người hỏi: Ngô Minh Kha (Nam Định).

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là gì ?

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là gì ?
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là những tư tưởng chỉ đạo, những định hướng làm cơ sở, nền tảng cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Bài viết phân tích và làm rõ một số nguyên tắc tổ chức, hoạt động nhà nước ? và liên hệ với tổi chức bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay:

Kiểu nhà nước tư sản là gì ? Sự ra đời và quá trình phát triển của nhà nước tư sản ?

Kiểu nhà nước tư sản là gì ? Sự ra đời và quá trình phát triển của nhà nước tư sản ?
Kiểu nhà nước tư sản là kiểu nhà nước ra đời, tồn tại và phát triển trong lòng hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa. Cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sắn xuất, nền kinh tế hàng hoá - thị trường.

Hình thức chính thể của nhà nước là gì ? Quan hệ giữa nhà nước và cá nhân qua các kiểu nhà nước ?

Hình thức chính thể của nhà nước là gì ? Quan hệ giữa nhà nước và cá nhân qua các kiểu nhà nước ?
Hình thức chính thể của nhà nước là cách thức và trình tự thành lập các cơ quan nhà nước tối cao và mối quan hệ giữa các cơ quan đó với nhau. Bài viết phân tích làm rõ khái niệm về hình thức chính thể của nhà nước và phân tích quan hệ giữa nhà nước và cá nhân qua các hình thức chính thể nhà nước ?