Luật sư tư vấn về chủ đề "tài sản nhà nước"

tài sản nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tài sản nhà nước.

Nhà nước pháp quyền; Hiến pháp - đạo luật cơ bản của nhà nước

Nhà nước pháp quyền; Hiến pháp - đạo luật cơ bản của nhà nước
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "tôi muốn hỏi về nhà nước pháp quyền là gì? Bàn luận về vấn đề giới hạn và kiểm soát quyền lực của Nhà nước luôn là mục tiêu, là nguyên tắc tổ chức và vận hành hệ thống nhà nước trong nhà nước pháp quyền?..."

Tài sản (ASSET) là gì ? Cách thức phân loại tài sản

Tài sản (ASSET) là gì ? Cách thức phân loại tài sản
Dưới góc nhìn pháp lý thì tài sản là đối tượng điều chỉnh chính của Luật dân sự Việt Nam và một số luật chuyên ngành khác như luật đất đai, luật nhà ở, luật hôn nhân gia đình ... vậy, dưới góc nhìn kinh tế, tài chính, ngân hàng thì khái niệm tài sản được tiếp cận dưới góc độ nào ? Bài viết phân tích cụ thể:

Tài sản nhà nước là gì ? Đặc điểm tài sản nhà nước

Tài sản nhà nước là gì ? Đặc điểm tài sản nhà nước
Tài sản nhà nước là tiên đề vật chất cho sự tồn tại và phát triển của mỗi nhà nước. Tuy nhiên, các nhà nước khác nhau thì quan niệm về tài sản nhà nước khác nhau, điểm khác biệt thể hiện chủ yếu ở phạm vi tài sản và chế độ pháp lí đổi với tài sản nhà nước.

Phân tích chức năng của nhà nước Việt Nam hiện nay

Phân tích chức năng của nhà nước Việt Nam hiện nay
Thưa luật sư, Tôi đang nghiên cứu về chức năng của nhà nước (trong đó có chức năng của nước ta), Luật sư có thể gợi mở cho tôi một số vấn đề cần nghiên cứu được không ạ ? Xin cảm ơn! Người hỏi: Ngô Minh Kha (Nam Định).

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là gì ?

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là gì ?
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là những tư tưởng chỉ đạo, những định hướng làm cơ sở, nền tảng cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Bài viết phân tích và làm rõ một số nguyên tắc tổ chức, hoạt động nhà nước ? và liên hệ với tổi chức bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay:

Hình thức chính thể của nhà nước là gì ? Quan hệ giữa nhà nước và cá nhân qua các kiểu nhà nước ?

Hình thức chính thể của nhà nước là gì ? Quan hệ giữa nhà nước và cá nhân qua các kiểu nhà nước ?
Hình thức chính thể của nhà nước là cách thức và trình tự thành lập các cơ quan nhà nước tối cao và mối quan hệ giữa các cơ quan đó với nhau. Bài viết phân tích làm rõ khái niệm về hình thức chính thể của nhà nước và phân tích quan hệ giữa nhà nước và cá nhân qua các hình thức chính thể nhà nước ?

Kiểu nhà nước tư sản là gì ? Sự ra đời và quá trình phát triển của nhà nước tư sản ?

Kiểu nhà nước tư sản là gì ? Sự ra đời và quá trình phát triển của nhà nước tư sản ?
Kiểu nhà nước tư sản là kiểu nhà nước ra đời, tồn tại và phát triển trong lòng hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa. Cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sắn xuất, nền kinh tế hàng hoá - thị trường.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook