Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư hay điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp phép đầu tư mong muốn thay đổi các nội dung trên giấy phép đầu tư và tiến hành thủ tục tục đăng ký thay đổi (điều chỉnh) lại các nội dung đã được cấp phép phù hợp với hoạt động đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. 

Chuyên mục: "Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư" phân tích tất cả các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động này. 

Bài tư vấn về chủ đề Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng