Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thời gian nghỉ phép năm"

thời gian nghỉ phép năm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời gian nghỉ phép năm.

Chế độ nghỉ phép khi đi nghĩa vụ quân sự?

Chế độ nghỉ phép khi đi nghĩa vụ quân sự?
Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong quân đội từ tháng thứ mấy thì được hưởng chế độ nghỉ phép hằng năm, thời gian nghỉ phép là bao lâu, có được thanh toán tiền tàu, xe, phụ cấp đi đường hay không?

Không nghỉ phép năm có được trả lương hay không?

Không nghỉ phép năm có được trả lương hay không?
Cách tính tiền lương với những ngày nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật hiện nay ? Điều kiện và quy trình đăng ký nghỉ phép năm theo quy định hiện nay sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể như sau:

Năm 2019, Thanh toán tiền nghỉ phép năm cho lao động thế nào ?

Năm 2019, Thanh toán tiền nghỉ phép năm cho lao động thế nào ?
Người lao động không nghỉ phép năm thì thanh toán tiền lương, tiền công cho người lao động như thế nào ? Công ty có quyền yêu cầu người lao động phải nghỉ phép năm hay không ? và một số vướng mắc liên quan sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Thời gian thử việc có được nghỉ phép năm không ?

Thời gian thử việc có được nghỉ phép năm không ?
Chế độ phép năm có áp dụng với lao động thử việc và điều kiện hưởng pháp năm theo quy định của pháp luật hiện nay là gì ? và một số vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể như sau:

Quy định mới năm 2019 về tính phép năm sau khi nghỉ việc ?

Quy định mới năm 2019 về tính phép năm sau khi nghỉ việc ?
Khi nghỉ việc công ty không trả tiền phép năm cho người lao động thì có vi phạm pháp luật hay không ? Cách tính lương, chế độ nghỉ phép theo quy định của pháp luật hiện nay và một số vướng mắc liên quan đến chế độ phép năm theo quy định của pháp luật hiện nay:

Có thể bảo lưu ngày phép năm cũ khi qua năm mới không?

Có thể bảo lưu ngày phép năm cũ khi qua năm mới không?
Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp một số câu hỏi của Luật Lao động, luật việc làm, luật viên chức về các vấn đề như: Chế độ nghỉ phép năm, chế độ nghỉ của viên chức, nghỉ phép năm để di du lịch... và các vấn đề pháp lý liên quan:

Cách tính nghỉ phép năm theo thâm niên theo quy định mới 2019 ?

Cách tính nghỉ phép năm theo thâm niên theo quy định mới 2019 ?
Cách tính chế độ phép năm cho người lao động ? Công chức, viên chức thì được nghỉ phép năm như thế nào ? và một số vấn đề pháp lý mà người lao động vướng mắc trong lĩnh vực lao động về chế độ phép năm sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp:

Chế độ nghỉ phép năm đối với giáo viên, viên chức nhà nước.

Chế độ nghỉ phép năm đối với giáo viên, viên chức nhà nước.
Chế độ nghỉ phép năm đối với công chức nhà nước có ưu đãi gì hơn doanh nghiệp bên ngoài hay không ? Luật Minh Khuê giải đáp các thắc mắc về chế độ nghỉ phép năm đối với giáo viên tiểu học, viên chức nhà nước và người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành:

Cách tính ngày nghỉ hằng năm theo thâm niên công tác ?

Cách tính ngày nghỉ hằng năm theo thâm niên công tác ?
Chế độ nghỉ phép năm của người lao động có dựa trên thâm niên công tác và thành tích cống hiến của người lao động đó không ? Cách xác định tiền lương và thời gian nghỉ phép hàng năm được quy định như thế nào ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: