Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục nhận con"

thủ tục nhận con | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục nhận con.

Thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú?

Thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú?
Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú và việc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để nhận hoặc xác nhận mối quan hệ cha con là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp một số trường hợp cụ thể:

Mẫu tờ khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế mới nhất ? Hướng dẫn thủ tục nhận con nuôi ?

Mẫu tờ khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế mới nhất ? Hướng dẫn thủ tục nhận con nuôi ?
Hướng dẫn soạn thảo mẫu tờ khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế ? Hướng dẫn thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài ? Thủ tục đăng ký việc nhận nuôi con nuôi ở nước ngoài ? Thực tiễn áp dụng pháp luật về nhân nuôi con nuôi ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Thủ tục nhận con nuôi bị bỏ rơi tại bệnh viện ? Thủ tục cho nhận con nuôi để bảo lãnh sang Mỹ ?

Thủ tục nhận con nuôi bị bỏ rơi tại bệnh viện ? Thủ tục cho nhận con nuôi để bảo lãnh sang Mỹ ?
Tư vấn thủ tục nhận con nuôi đối với người nước ngoài tại Việt Nam ? Thủ tục cho nhận con nuôi quốc tế ? Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài ? Cô ruột có thể nhận cháu làm con nuôi để bảo lãnh sang Mỹ Không ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn:

Thủ tục nhận con nuôi để bảo lãnh ra nước ngoài ? Điều kiện để người nước ngoài nhận con nuôi ?

Thủ tục nhận con nuôi để bảo lãnh ra nước ngoài ? Điều kiện để người nước ngoài nhận con nuôi ?
Cho người nước ngoài nhận con nuôi là một trong những quan hệ pháp lý phát sinh trong thời kỳ hội nhập. Vậy Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về thủ tục cho nhận con nuôi, bảo lãnh con nuôi sang nước ngoài sinh sống ? Luật sư của Công ty luật Minh Khuê sẽ tư vấn và giải đáp cụ thể:

Đăng ký kết hôn và làm thủ tục nhận con cần chuẩn bị hồ sơ những gì ? Nhận con để đăng ký ở đâu ?

Đăng ký kết hôn và làm thủ tục nhận con cần chuẩn bị hồ sơ những gì ? Nhận con để đăng ký ở đâu ?
Thủ tục nhận con khi cha là người nước ngoài ? Chưa kết hôn, khi khai sinh cho con có phải làm thủ tục nhận con ? Việc chuyển giao cho Toà án giải quyết việc cha nhận con ? Việc nhận con của người bố trong trường hợp tảo hôn ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể: