Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục tạm ngừng kinh doanh"

thủ tục tạm ngừng kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục tạm ngừng kinh doanh.

Tạm ngừng kinh doanh có phải đóng lệ phí môn bài không?

Tạm ngừng kinh doanh có phải đóng lệ phí môn bài không?
Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi: Công ty tôi hoạt động được một thời gian nhưng do một số lý do, nay công ty muốn tạm ngừng hoạt động một thời gian. Tuy nhiên đối với các nghĩa vụ kê khai nộp thuế, cụ thể là thuế môn bài thì không biết công ty có phải nộp cho khoảng thời gian tạm ngừng đó không?

Doanh nghiệp muốn được tạm ngừng kinh doanh thì phải đáp ứng những điều kiện gì ?

Doanh nghiệp muốn được tạm ngừng kinh doanh thì phải đáp ứng những điều kiện gì ?
Khi hoạt động kinh doanh thực hiện không có hiệu quả, doanh nghiệp có thể tiến hành tạm ngừng hoạt động kinh doanh, hoặc giải thể, hoặc tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng lựa chọn giải thể hay tuyên bố phá sản để chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh, thay vào đó, doanh nghiệp lựa chọn tạm ngừng hoạt động kinh doanh để chấm dứt tạm thời hoạt động kinh doanh của mình, tìm kiếm những giải pháp kinh doanh khác phù hợp hơn.