Luật sư tư vấn về chủ đề "Thủ tục tuyên bố"

Thủ tục tuyên bố | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thủ tục tuyên bố.

Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về thủ tục tuyên bố cá nhân đã chết.

Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về thủ tục tuyên bố cá nhân đã chết.
Việc công nhận một người đã chết mang lại hậu quả pháp lý quan trọng. Trong đó, Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết. Do đó, người thân của họ có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người đã chết theo những thủ tục do pháp luật quy định.

Hướng dẫn thủ tục tuyên bố người thân mất tích mới nhất

Hướng dẫn thủ tục tuyên bố người thân mất tích mới nhất
Thưa luật sư, bố tôi đã bỏ đi biệt tích hơn 15 năm nay. Trước đây, mẹ tôi đã đề nghị Tòa án nhân dân huyện thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. Nay, mẹ tôi muốn làm thủ tục tuyên bố bố tôi mất tích thì mẹ tôi cần phải làm những gì? Thủ tục thế nào?