Luat Minh Khue

Thương nhân nước ngoài

Thương nhân nước ngoài - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thương nhân nước ngoài

Lập văn phòng thương nhân nước ngoài tại Việt Nam ?

Lập văn phòng <strong>thương</strong> <strong>nhân</strong> <strong>nước</strong> <strong>ngoài</strong> tại Việt Nam ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: “Tôi muốn về Việt Nam thành lập văn phòng đại diện để tìm hiểu môi trường đầu tư, xúc tiến các hoạt động kinh doanh. Xin cho biết thủ tục hồ sơ thành lập văn phòng đại diện?” (Hoàng Hải, Đức)