Luật sư tư vấn về chủ đề "thương nhân nước ngoài"

thương nhân nước ngoài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thương nhân nước ngoài.

Một số đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần và công ty hợp danh?

Một số đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần và công ty hợp danh?
Xét về bản chất từ thuở ban đầu, công ty hợp danh là sự liên kết của các thương nhân đơn lẻ. Cho đến nay dù có đôi chút thay đổi về chủ thể tham gia vào sự liên kết đó, thì sự nhận thức như vậy về bản châ't của công ty hợp danh vẫn có giá trị trong việc giải thích nhiều vấn đề pháp lý liên quan. ...

Đặc điểm cơ bản của hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân?

Đặc điểm cơ bản của hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân?
Những người tham gia thương trường đầu tiên có lẽ là những cá nhân mong muốn tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc mua bán, trao đổi hàng hoá hoặc dịch vụ. Giống như các chủ thể khác của luật dân sự, những cá nhân này phải chịu trách nhiệm đến cùng, hay nói cách khác, bằng ...

Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần là gì?

Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần là gì?
Mỗi công ty cổ phần đều có sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của pháp luật. Sổ đăng ký cổ đông phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán dưới dạng văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này. ........

Một số quan điểm về các loại cổ đông trong công ty cổ phần

Một số quan điểm về các loại cổ đông trong công ty cổ phần
Thành lập một công ty cổ phần cần có thời gian để tập hợp vốn và người mua cổ phần. Hầu hết các đạo luật về công ty nói chung hay về công ty cổ phần nói riêng của các nước trên thế giới và của Việt Nam dưói các chế độ cũ đều đề cập tới giai đoạn tiền công ty cổ phần bởi giai đoạn ...

Những yếu tố cơ bản trong quản trị và vận hành công ty cố phần?

Những yếu tố cơ bản trong quản trị và vận hành công ty cố phần?
Công ty cổ phần có sự tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý, điều hành công ty bởi các cổ đông không tham gia trực tiếp điều hành các hoạt động thường nhật của công ty. Việc quản trị công ty cổ phần khác và phức tạp hơn so với việc quản trị các loại công ty khác. ...

Khái niệm và đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn?

Khái niệm và đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn?
Công ty trách nhiệm hữu hạn là một hình thức công ty được ưa thích bởi các đặc điểm của nó. Hiện nay ở Việt Nam, cũng như ở hầu hết các nước loại công ty này được thành lập nhiều hơn so với các hình thức công ty khác. Trước tiên phải nói: công ty trách nhiệm hữu hạn có hai loại........

Một số chú ý trong sáp nhập và chia tách doanh nghiệp?

Một số chú ý trong sáp nhập và chia tách doanh nghiệp?
Sáp nhập công ty có một số đặc điểm khác với hợp nhất công ty: Một hay nhiều công ty sáp nhập vào một công ty bằng cách mang tất cả sản nghiệp của mình nhập vào sản nghiệp của công ty nhận sáp nhập; Công ty nhận sáp nhập vẫn giữ nguyên tư cách pháp nhân của mình; ...

Chung tiền để mở công ty kinh doanh mỹ phẩm có được không?

Chung tiền để mở công ty kinh doanh mỹ phẩm có được không?
Nhắc tới công ty có nghĩa là đã nhắc tói một thực thể kinh doanh mà được tạo lập trên cơ sở sự góp vôn của thành viên hoặc các thành viên. Bởi vậy góp vôn là nội dung quan trọng có tính châ't quyết định trong việc thành lập công ty. ...

Công ty hợp danh thực hiện giải thể như thế nào?

Công ty hợp danh thực hiện giải thể như thế nào?
Xét về bản châ't từ thuở ban đầu, công ty hợp danh là sự liên kết của các thương nhân đơn lẻ. Cho đến nay dù có đôi chút thay đổi về chủ thể tham gia vào sự liên kết đó, thì sự nhận thức như vậy về bản châ't của công ty hợp danh vẫn có giá trị trong việc giải thích nhiều vấn đề ...

Các đặc điểm của cổ phần và cổ phiếu trong công ty cổ phần?

Các đặc điểm của cổ phần và cổ phiếu trong công ty cổ phần?
Công ty cổ phần có cơ câu tổ chức quản trị chặt chẽ mà trong đó mỗi cơ quan đều có quyền hạn riêng. Như đã phân tích ở đặc điểm trên về sự đòi hỏi phải có một cơ câù quản trị tách biệt ở công ty cổ phần, vậy cơ câù này cần được thiết kế nhằm bảo vệ quyền lợi của các chủ ...

Khái niệm, đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân?

Khái niệm, đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân?
Pháp luật Việt Nam hiện nay quan niệm: "Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp". Định nghĩa này cho thây, doanh nghiệp tư nhân không phải là một thực thể độc lập. Tuy ...

Một số lưu ý về quy chế thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Một số lưu ý về quy chế thành lập doanh nghiệp tư nhân?
Pháp luật Việt Nam hiện nay quan niệm: "Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp". Định nghĩa này cho thây, doanh nghiệp tư nhân ...

Những lưu ý khi cho thuê hoặc bán doanh nghiệp tư nhân?

Những lưu ý khi cho thuê hoặc bán doanh nghiệp tư nhân?
Mang bản chất pháp lý là thương nhân thể nhân, vì vậy việc quản trị doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của chủ nhân của nó. Pháp luật không can thiệp vào công việc quản lý hay quản trị nội bộ của doanh nghiệp ...

Chấm dứt doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?

Chấm dứt doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc châm dứt doanh nghiệp tư nhân như: phá sản, giải thể, chủ doanh nghiệp tư nhân chết. Phá sản doanh nghiệp tư nhân sẽ được đề cập tới trong khi nghiên cứu chung vể phá sản tại giáo trình khác. Giải thê’ doanh nghiệp tư nhân được điều tiết ...

Những quan điểm về phân loại doanh nghiệp?

Những quan điểm về phân loại doanh nghiệp?
Ngày nay, khó có ai có thể tưởng tượng được rằng trong hoạt động kinh tế nói riêng và trong đời sống xã hội nói chung lại thiếu bóng dáng của những công ty. Tuy là một trong những vân đề lớn của xã hội hiện đại, nhưng công ty, hay nói đúng hơn, một loại hình lâu đời nhất ...

Một số quan điểm cơ bản về điều lệ công ty?

Một số quan điểm cơ bản về điều lệ công ty?
Ngày nay người ta biết tới nhiều học thuyết khác nhau liên quan tới bản chất pháp lý của công ty. Các học thuyết được nhiều học giả Hoa Kỳ nhắc tới bao gồm: Học thuyết hư câù hay thực thể nhân tạo (Fiction or artificial entity theory) ; Học thuyết thừa nhận (Fiat theory) hay Học thuyết ...
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook