Luật sư tư vấn về chủ đề "tịch thu tang vật"

tịch thu tang vật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tịch thu tang vật.

Biện pháp tư pháp là gì? Đặc điểm của biện pháp tư pháp và một số bất cập trong áp dụng biện pháp tư pháp trong BLHS 2015

Biện pháp tư pháp là gì? Đặc điểm của biện pháp tư pháp và một số bất cập trong áp dụng biện pháp tư pháp trong BLHS 2015
Biện pháp tư pháp là một chế định quan trọng của luật hình sự, có vai trò không thể phủ nhận trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng. Luật Minh Khuê cung cấp tới bạn đọc đặc điểm và một số bất cập áp dụng biện pháp tư pháp theo quy định hiện hành:

Vật là gì ? Cho ví dụ về vật ? Cách thức phân loại vật ?

Vật là gì ? Cho ví dụ về vật ? Cách thức phân loại vật ?
Vật là bộ phận của thế giới vật chất có thể đáp ứng nhu cầu của con người, con người có thể kiểm soát được. Vật có thể tổn tại tự nhiên hoặc do con người tạo ra. Bài viết phân tích làm rõ khái niệm về vật và các vấn đề pháp lý khác liên quan:

Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 06)

Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 06)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 06) ban hành kèm theo Thông tư số 53/2013/TT-BGTVT ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp (Mẫu MQĐ 07) ban hành kèm theo Thông tư số 53/2013/TT-BGTVT ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải