Tiếp viên hàng không

Bài tư vấn về chủ đề Tiếp viên hàng không

Bị nhiễm HIV có được làm tiếp viên hàng không hay không?

Bị nhiễm HIV có được làm tiếp viên hàng không hay không?
Thưa luật sư, Luật sư cho em hỏi theo Thông tư Liên tịch số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 2012 quy định Tiêu chuẩn sức khoẻ nhân viên hàng không thì nếu khi khám sức khoẻ tuyển Tiếp viên hàng không mà có HIV dương tính thì người Tiếp viên đó có bị loại không?

Cựu tiếp viên hàng không trong đường dây mại dâm nghìn USD thì bị phạt tù bao nhiêu năm?

Cựu tiếp viên hàng không trong đường dây mại dâm nghìn USD thì bị phạt tù bao nhiêu năm?
Dưới góc độ pháp lý, pháp luật Việt Nam hiện nay không cho phép hoạt động mại dâm. Tất cả các hành vi quan hệ tình dục có trả tiền hoặc đánh đổi bởi lợi ích vật chất đều là hành vi mua dâm, bán dâm và là hành vi vi phạm pháp luật. Liên quan vụ việc đường dây hoạt động môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh.. vậy trong trường hợp này cựu tiếp viên hàng không trong đường dây mại dâm nghìn USD thì bị phạt tù bao nhiêu năm?

Điều kiện về thính giác đối với tiếp viên hàng không như thế nào?

Điều kiện về thính giác đối với tiếp viên hàng không như thế nào?
Điều kiện về thính giác đối với tiếp viên hàng không được quy định cụ thể để đảm bảo rằng họ có khả năng nghe tốt và phản ứng linh hoạt trong mọi tình huống trên máy bay. Các tiêu chí về thính giác thường được ghi rõ trong các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý hàng không trong từng quốc gia.

Mức phạt tiếp viên hàng không sử dụng ma túy khi thực hiện nhiệm vụ

Mức phạt tiếp viên hàng không sử dụng ma túy khi thực hiện nhiệm vụ
Trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, tiếp viên hàng không phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và yêu cầu về an toàn, an ninh hàng không, cũng như các quy định về hành vi làm việc theo tài liệu, quy trình, và yêu cầu công việc. Tuy nhiên, nếu tiếp viên hàng không sử dụng ma túy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, họ sẽ phải đối mặt với hình thức xử phạt vi phạm hành chính được quy định cụ thể.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng