Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ chức thương mại thế giới (WTO)"

tổ chức thương mại thế giới (WTO) | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là gì ? Mục đích, nguyên tắc, chức năng hoạt động của WTO

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là gì ? Mục đích, nguyên tắc, chức năng hoạt động của WTO
Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization - WTO) được thành lập ngày 01/01/1995, ttên cơ sở Hiệp định Marrakesh về thành lập Tổ chức thương mại thế giới. Tư cách chủ thể luật quốc tế của WTO đã được khẳng định tại Điều VUI Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới.

Các thiết chế và nguyên tắc giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO

Các thiết chế và nguyên tắc giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đang trở thành xu thế tất yếu, các thiết chế điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế có ý nghĩa ngày càng quan trọng, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều được điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản của WTO. Do đó, các thiết chế của WTO giữ vai trò quan trọng.

Thiết chế tài phán của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ?

Thiết chế tài phán của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ?
Xét một cách tổng thể, cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO bao gồm hệ thống giải quyết tranh chấp chung, được áp dụng với các tranh chấp phát sinh trong tất cả các lĩnh vực thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại.

Quyết định số 313/QĐ-BTC của Bộ Tài chính : Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO)giai đoạn 2007 – 2012

Quyết định số 313/QĐ-BTC của Bộ Tài chính : Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO)giai đoạn 2007 – 2012
Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO)giai đoạn 2007 – 2012

Nguyên tắc đồng thuận nghịch là gì? Nguyên tắc đồng thuận nghịch trong WTO

Nguyên tắc đồng thuận nghịch là gì? Nguyên tắc đồng thuận nghịch trong WTO
Cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO là sự kế thừa quy định về giải quyết tranh chấp đã được phát huy tích cực trong lịch sử GATT 1947. Rút kinh nghiệm từ những hạn chế cũ, một số cải tiến cơ bản về thủ tục đã được đưa vào cơ chế, góp phần rất lớn trong việc nâng cáo tính xét xử, đồng thời tăng cường tính ràng buộc của các quyết định giải quyết tranh chấp. Một trong những nguyên tắc độc đáo trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO đó là đồng thuận nghịch. Vậy đồng thuận nghịch là gì? Hãy cùng Luật Minh Khuê giải đáp nay sau đây.