Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ chức thương mại thế giới (WTO)"

tổ chức thương mại thế giới (WTO) | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Phân tích những thiết chế kinh tế quốc tế hiện nay

Phân tích những thiết chế kinh tế quốc tế hiện nay
Hiên nay, vai trò frung tâm điều phối sự hợp tác kinh tế quốc tế toàn cầu là Liên hợp quốc và Tổ chức thương mại thế giới (WT0). Đây là hai tổ chức quốc tế phổ cập toàn cầu, với mục tiêu hoạt động rõ ràng là liên kết hợp tác quốc tế toàn diện, trong đó có hợp tác kinh tế quốc tế.

Thiết chế tài phán của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ?

Thiết chế tài phán của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ?
Xét một cách tổng thể, cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO bao gồm hệ thống giải quyết tranh chấp chung, được áp dụng với các tranh chấp phát sinh trong tất cả các lĩnh vực thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại.

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là gì ? Mục đích, nguyên tắc, chức năng hoạt động của WTO

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là gì ? Mục đích, nguyên tắc, chức năng hoạt động của WTO
Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization - WTO) được thành lập ngày 01/01/1995, ttên cơ sở Hiệp định Marrakesh về thành lập Tổ chức thương mại thế giới. Tư cách chủ thể luật quốc tế của WTO đã được khẳng định tại Điều VUI Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới.

Luật tổ chức quốc tế là gì ? Các nguyên tắc của luật tổ chức quốc tế

Luật tổ chức quốc tế là gì ? Các nguyên tắc của luật tổ chức quốc tế
Luật tổ chức quốc tế, ngành luật độc lập của hệ thống pháp luật quốc tế, hình thành trên cơ sở nhu cầu thực tiễn xây dựng và phát triển các nguyên tắc, quy phạm pháp luật quốc tế để điều chỉnh hoạt động của tổ chức quốc tế (Phạm vi Chương này chì đề cập tổ chức quốc tế liên chính phủ, liên quốc gia,

Hỏi về biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của WTO ?

Hỏi về biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của WTO ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có thắc mắc như sau: Tại sao trong biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của các thành viên WTO thường chỉ nêu ra về hạn chế về mở cửa thị trường và đãi ngộ quốc gia, mà không nêu ra hạn chế về những lĩnh vực khác? Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu về hợp đồng mua bán hàng hóa ?

Tài liệu về hợp đồng mua bán hàng hóa ?
Chào công ty luật Minh Khuê, tôi có vấn đề cần tư vấn như sau: Tôi có đọc bài giới thiệu của công ty về hợp đồng mua bán hàng hoá Quốc tế, rất hay. Có thể cho tôi xin Tài liệu về: