Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ chức thương mại thế giới (WTO)"

tổ chức thương mại thế giới (WTO) | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Lấy ví dụ về việc giải quyết một biện pháp tự vệ theo WTO. Các quy định về biện pháp tự vệ khác với thương mại hàng hóa.

Lấy ví dụ về việc giải quyết một biện pháp tự vệ theo WTO. Các quy định về biện pháp tự vệ khác với thương mại hàng hóa.
Đằng sau việc áp dụng biện pháp tự vệ là sự bảo hộ có điều kiện ngành sản xuất nội địa nước nhập khẩu trước sự gia tăng đột biến của hàng nhập khẩu. Vì vậy, để đối phó với nguy cơ bị áp dụng các biện pháp tự vệ, cần nhận biết về sự tồn tại của nguy cơ bị kiện tại các thị trường xuất khẩu.

Biện pháp tự vệ là gì? Quy định về biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế?

Biện pháp tự vệ là gì? Quy định về biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế?
Thuật ngữ các biện pháp tự vệ hoặc tự vệ được sử dụng để chỉ nhiều loại công cụ khác nhau của chính sách thương mại hoặc chính sách liên quan để bảo hộ các ngành công nghiệp non trẻ, nhũng vấn đề cơ cấu, những khó khăn khu vực, khó khăn về cán cân thanh toán, thuế chống phả giá, thuế trả đũa,...

Các quy định về tháo rỡ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại? Những thay đổi về rào cản thương mại khi Việt Nam là thành viên của WTO

Các quy định về tháo rỡ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại? Những thay đổi về rào cản thương mại khi Việt Nam là thành viên của WTO
Các quy định về kỹ thuật và các tiêu chuẩn công nghiệp đóng vai trò quan trọng nhưng mỗi nước lại đưa ra những quy định và tiêu chuẩn khác nhau. Điều này gây khó khăn cho các nhà sản xuất và xuất khẩu. Do đó, việc tháo rỡ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại là cần thiết.

Tìm hiểu khái quát về Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Tìm hiểu khái quát về Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Bài viết dưới đây sẽ tìm hiểu khái quát một số vấn đề về Hợp chúng quốc Hoa Kỳ: diện tích, thủ đô, dân số, quốc kỳ, kiểu nhà nước, các Đảng phái chính trị, bộ máy nhà nước, phân chia hành chính,... Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu:

Giải pháp (khác giải pháp đối với quản lý nhà nước và giải pháp đối với doanh nghiệp) nâng cao năng lực áp dụng biện pháp tự vệ ở Việt Nam đến năm 2025

Giải pháp (khác giải pháp đối với quản lý nhà nước và giải pháp đối với doanh nghiệp) nâng cao năng lực áp dụng biện pháp tự vệ ở Việt Nam đến năm 2025
Khách hàng: "Kính thưa Luật sư, ngoài giải pháp đối với quản lý nhà nước và giải pháp đối với doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực áp dụng biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế của Việt Nam đến năm 2025 thì còn giải pháp khác để nâng cao năng lực áp dụng biện pháp tự vệ không?"

Trợ cấp trong thương mại quốc tế là gì? Có mấy loại trợ cấp theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng

Trợ cấp trong thương mại quốc tế là gì? Có mấy loại trợ cấp theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng
Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng ra đời dựa trên Hiệp định về Giải thích và Áp dụng Điều khoản VI, XVI và XXIII đã được thảo luận trước đó tại Vòng đàm phán Tokyo. Vậy, theo Hiệp định này trợ cấp là gì? có mấy loại trợ cấp? Hãy cùng tìm hiểu

Giải pháp thiết lập hệ thống cung cấp thông tin, hỗ trợ tư vấn và cơ sở vật chất liên quan đến vụ việc tự vệ thương mại

Giải pháp thiết lập hệ thống cung cấp thông tin, hỗ trợ tư vấn và cơ sở vật chất liên quan đến vụ việc tự vệ thương mại
Khách hàng: "Giải pháp quản lý nhà nước để nâng cao năng lực áp dụng biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế của Việt Nam đến năm 2025 về tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong điều tra, ... cơ sở vật chất liên quan đến vụ việc tự vệ thương mại?"

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của cơ quan thực thi các biện pháp tự vệ thương mại trong thương mại quốc tế

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của cơ quan thực thi các biện pháp tự vệ thương mại trong thương mại quốc tế
Khách hàng: "Về giải pháp quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của cơ quan thực thi các biện pháp tự vệ và việc nâng cao năng lực của đội ngũ điều tra viên ... của Việt Nam đến năm 2025 được thực hiện như thế nào?"