Tờ khai đăng ký thuế

Tờ khai đăng ký thuế là biểu mẫu bằng giấy hoặc điện tử dùng để kê khai đối với cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan đăng ký giấy phép kinh doanh về các thông tin liên quan đến việc định danh của người nộp thuế. Đối với các doanh nghiệp khi đăng ký thuế thì cần khai những thông tin là tên tổ chức, trụ sở chính, địa chỉ những chi nhánh, cơ sở sản xuất, vốn kinh doanh, ngành nghề hoạt động kinh doanh, người đại diện pháp lý,… Chuyên mục: "Tờ khai đăng ký thuế" cung cấp thông tin, biểu mẫu liên quan theo quy định của pháp luật. 

Bài tư vấn về chủ đề Tờ khai đăng ký thuế

Tờ khai đăng ký thuế dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài (Mẫu 01/NCCNN)

Tờ khai đăng ký thuế dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài (Mẫu 01/NCCNN)
Tờ khai đăng ký thuế dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài là một biểu mẫu do cơ quan quản lý thuế của quốc gia nhằm thu thập thông tin và đăng ký mã số thuế cho các cá nhân, tổ chức, công ty, doanh nghiệp, nhà cung cấp hoạc người nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh, dịch vụ . Dưới đây là nội dung của Mẫu 01/NCCNN: Tờ khai đăng ký thuế dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài có hướng dẫn chi tiết như sau:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng