Luật sư tư vấn về chủ đề "trả hàng"

trả hàng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trả hàng.

Trả hàng cho công ty mẹ và khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Trả hàng cho công ty mẹ và khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Kính gửi công ty luật Minh Khuê, Công ty tôi có một vấn đề về thuế giá trị gia tăng cần xin tư vấn của Quý công ty. Công ty chúng tôi hoạt động theo hình thức mua hàng của công ty mẹ và bán lại tại Việt Nam. Số tiền thanh toán cho Công ty mẹ sẽ được thực hiện tương ứng với số hàng đã được bán tại VN.