Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Trách nhiệm quản lý"

Trách nhiệm quản lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Trách nhiệm quản lý.

Nội dung quản lý nhà nước về đất đai và trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai được quy định trong Luật đất đai năm 2013 như thế nào ?

Nội dung quản lý nhà nước về đất đai và trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai được quy định trong Luật đất đai năm 2013 như thế nào ?
Nhà nước quản lý toàn dân là nhà nước quản lý toàn bộ những người sống và làm việc trên lãnh thổ quốc gia, bao gồm công dân và những người không phải là công dân.Nội dung quản lý nhà nước về đất đai và trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai được quy định trong Luật đất đai năm 2013 như thế nào ?

Trách nhiệm quản lý đất đai của Ban quản lý khu công nghệ cao được pháp luật quy định như thế nào?

Trách nhiệm quản lý đất đai của Ban quản lý khu công nghệ cao được pháp luật quy định như thế nào?
Đất sử dụng cho khu công nghệ cao là một trong các loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp được quy định trong Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn. Vậy Trách nhiệm quản lý đất đai của Ban quản lý khu công nghệ cao được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Trách nhiệm quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng là của ai ?

Trách nhiệm quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng là của ai ?
Căn cứ Luật xây dựng năm 2014; Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH năm 2019 và Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Quy định về trách nhiệm quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng:

Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý tài sản thuộc sở hữu toàn dân theo quy định pháp luật hiện nay?

Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý tài sản thuộc sở hữu toàn dân theo quy định pháp luật hiện nay?
Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định 06 loại tài sản thuộc quyền sở hữu toàn dân. Và với mỗi loại tài sản sẽ có đơn vị chủ trì quản lý tài sản riêng. Vậy cụ thể những đơn vị nào có trách nhiệm chủ trì quản lý tài sản thuộc sở hữu toàn dân? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để rõ hơn vè vấn đề này.

Quy định về trách nhiệm quản lý công tác điều tra hình sự

Quy định về trách nhiệm quản lý công tác điều tra hình sự
Quy định về trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, Ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác điều tra hình sự được quy định tại chương IX của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 cụ thể từ Điều 64 đến Điều 70 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 như sau:
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng