Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "trang phục"

trang phục | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trang phục.

Chi trang phục cho nhân viên bằng hiện vật có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không ?

Chi trang phục cho nhân viên bằng hiện vật có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không ?
Thưa luật sư, Công ty tôi hằng năm có chi tiền trang phục cho người lao động và toàn bộ khoản chi hỗ trợ này sẽ được mua trang phục và phát cho người lao động. Tôi đang băn khoăn không biết khoản nhận hỗ trợ trang phục này người lao động có phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản này hay không ? Mỗi năm khoản chi này là 20 triệu đồng/người/năm ? Rất mong Công ty Luật Minh Khuê bên mình hỗ trợ về nội dung này !

Nên thay đổi trang phục ngành Tòa án nhân dân

Nên thay đổi trang phục ngành Tòa án nhân dân
Nghị quyết số 221/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 9/1/2003 về trang phục đối với cán bộ công chức ngành Toà án và Hội thẩm thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước đối với đời sống cán bộ công chức ngành Toà án.