Luật sư tư vấn về chủ đề "trồng cây thuốc phiện"

trồng cây thuốc phiện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trồng cây thuốc phiện.

Người chưa đủ 18 tuổi buôn bán trái phép chất ma túy?

Người chưa đủ 18 tuổi buôn bán trái phép chất ma túy?
Ma túy là tên gọi chung chỉ những chất kích thích thần kinh có hiệu ứng gây ngủ. Người sử dụng, mua bán, vận chuyển,...trái phép chất ma túy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi của mình theo quy định của pháp luật: