Luật sư tư vấn về chủ đề "trồng cây thuốc phiện"

trồng cây thuốc phiện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trồng cây thuốc phiện.

Tội trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy là gì?

Tội trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy là gì?
Thưa Luật sư, tôi có một vấn đề cần luật sư tư vấn như sau: Nhà tôi là Hà Giang từ xa xưa trong thôn làng tôi đã có truyền thông trồng cây anh túc với mục đích là làm thuộc chưa bệnh. Sau này khi được Đảng và Nhà nước phổ biến chính sách pháp luật thì mọi người đã không còn trồng nữa.