Luật sư tư vấn về chủ đề "trường đại học"

trường đại học | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trường đại học.

Giáo trình Luật an sinh xã hội – Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật an sinh xã hội – Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật an sinh xã hội – Trường Đại học Luật Hà Nội do TS. Nguyễn Kim Phụng chủ biên, cùng sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội.

Giáo trình Tư pháp quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Tư pháp quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Tư pháp quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội, do TS.Trần Minh Ngọc và TS. Trần Thị Phương Lan đồng chủ biên cùng với sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học luật Hà Nội.

Giáo trình Luật đất đai - Trường Đại học luật Hà Nội

Giáo trình Luật đất đai - Trường Đại học luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật đất đai - Trường Đại học luật Hà Nội do tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học luật Hà Nội biên soạn, TS. Trần Quang Huy làm chủ biên.

Giáo trình Tư duy pháp lý - Trường đại học quốc gia Hà Nội

Giáo trình Tư duy pháp lý - Trường đại học quốc gia Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn "Giáo trình Tư duy pháp lý. Giáo trình thể hiện tâm huyết trong nhiều năm nghiên cứu của PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn và các đồng nghiệp khác là PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh TS. Nguyễn Bích Thảo.