Luật sư tư vấn về chủ đề "tự do ngôn luận"

tự do ngôn luận | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tự do ngôn luận.

Công dân có quyền tự do ngôn luận

Công dân có quyền tự do ngôn luận
Ngày 19-9-2009, trên website của Chính Phủ nước CHXHCNVN có đăng nội dung trả lời của Bộ Tư pháp (“thừa sự ủy quyền của Thủ tướng”), gửi Hội đồng Viện Nghiên cứu Phát triển về các vấn đề pháp lý liên quan đến QĐ 97/2009/QĐ-TTg ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ. Theo đó khẳng định công dân có quyền tự do công luận “theo qui định của pháp luật”.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook