Luật sư tư vấn về chủ đề "tư vấn đấu thầu"

tư vấn đấu thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư vấn đấu thầu.

Quy định về hoạt động đấu thầu hàng hoá, dịch vụ?

Quy định về hoạt động đấu thầu hàng hoá, dịch vụ?
Đấu thầu là phương thức lựa chọn nhà thẩu phù hợp để thực hiện một công việc cụ thể. Tùy thuộc nội dung công việc mà nhà thầu phải thực hiện, người ta phân chia đấu thầu thành các loại tương ứng là: đấu thầu tuyển chọn tư vấn, thiết kế, thi công xây lấp, mua sắm hàng hoá, thực hiện dịch vụ,...

Sự khác nhau giữa đấu giá và đấu thầu hàng hóa dịch vụ?

Sự khác nhau giữa đấu giá và đấu thầu hàng hóa dịch vụ?
Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên mua hàng hoá, dịch vụ thông qua mời thầu nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra và được lựa chọn để ký kết và thực hiện hợp đồng.

Có những hình thức lựa chọn nhà thầu nào đối với gói thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Có những hình thức lựa chọn nhà thầu nào đối với gói thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Khi tổ chức đấu thầu gói mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) thì có những hình thức đấu thầu nào được sử dụng? Ngoài ra các phương thức lựa chọn nhà thầu nào được quy định? Hãy cùng tìm hiểu những bài viết dưới đây.

Quy định pháp luật về quy trình lập hồ sơ mời thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Quy định pháp luật về quy trình lập hồ sơ mời thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
Luật đấu thầu 2013 và các văn bản hướng dẫn quy định 4 phương thức khác nhau để lựa chọn nhà đầu, nhà đầu tư. Trong đó có phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. Vậy quy trình để lựa chọ nhà thầu, nhà đầu tư theo phương thức này được thực hiện như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Những tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu được tổ chức theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Những tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu được tổ chức theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
Khi tiến hành đánh giá một hồ sơ dự thầu, tổ chức mời thầu sẽ dựa vào những tiêu chí nào để xem xét hồ sơ hợp lệ hay không? hồ sơ nào điểm cao hơn để xác định được kết quả trúng thầu đối với gói thầu được tổ chức theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ?

Quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được thực hiện như thế nào?

Quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được thực hiện như thế nào?
Quy trình chi tiết của cả quá trình đấu thầu thực hiện theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được thực hiện như thế nào? Quy trình cụ thể để tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ gồm những bước nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu qua bài viết:

Vai trò của hoạt động đấu thầu trong giai đoạn hiện nay

Vai trò của hoạt động đấu thầu trong giai đoạn hiện nay
Đấu thầu là quá trình chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình. Trong đó, bên mua sẽ tổ chức đấu thầu để bên bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau. Mục tiêu của bên mua là có được các hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu của mình về kĩ thuật, chất lượng và chi phí thấp nhất.

Các lỗi thường gặp trong quá trình thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong đấu thầu

Các lỗi thường gặp trong quá trình thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong đấu thầu
Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để kí kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để kí kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất

Tổ chuyên gia có được phép lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?

Tổ chuyên gia có được phép lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?
Tổ chuyên gia ngoài nhiệm vụ thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất...thì Tổ chuyên gia đấu thầu được giao lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu để trình Tổ thẩm định và trình Giám đốc phê duyệt phát hành để đăng tải lên mạng đấu thầu quốc gia.