1-Giấy ủy quyền chỉ ký bản tiếng Anh mà không ký bản tiếng việt.

2-Bảo lãnh ngân hàng do ngân hàng nước ngoài có cam kết sẽ chuyển đến một ngân ngàng tốt nhất tại Việt nam nhưng không có xác nhận của một ngân hàng tại việt nam!

3-Hiệu lực hồ sơ mời thầu trong hồ sơ dự thầu ghi trùng thời điểm mở thầu, trong khi hồ sơ qui định là trước đó 30 phút.

Theo hiểu biết của tôi: căn cứ theo mục 23 của thông tư 05/2010/TT-BKH thì trong quá trình đánh giá HSDT thì những vấn đề nêu trên có thể được bên mời thầu yêu cầu làm rõ hoặc bổ sung!?nhưng đơn vị mời thầu đã không làm

Nay tôi nhờ luật sư tư vấn cho biết hiểu biết của tôi như vậy có đúng không?Nếu suy nghĩ đó là đúng thì đơn vị tôi có thể sẽ cần đến một sự thẩm định lại dánh giá HSMT đã nêu và người được chọn là quí Luật sư.

Trân trọng./.

Người gửi: Lâm Nguyễn

Tư vấn đấu thầu mua sắm nhập khẩu thiết bị để sản xuất Gọi:  - 1900.6162

Trả lời:

>> Xem thêm:  Quy định mới về xuất hóa đơn khi liên danh đấu thầu công trình ? Một bên có được xuất hóa đơn toàn bộ công trình ?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Công ty Luật Minh Khuê. Với trường hợp của bạn, tôi xin tư vấn cho bạn như sau :

 Đúng như bạn đã nói, theo Mục 23 Thông tư 05/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua bán hàng hóa thì "Trong quá trình đánh giá HSDT, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung của HSDT (kể cả việc làm rõ đơn giá khác thường). Trường hợp HSDT thiếu tài liệu như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và các tài liệu khác theo yêu cầu của HSMT thì nhà thầu có thể được bên mời thầu yêu cầu bổ sung tài liệu nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu với điều kiện không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu". Theo quy định trên và quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành, việc yêu cầu làm rõ nội dung của HSDT hiện nay mới chỉ dừng lại ở quyền của Bên mời thầu chứ chưa phải là nghĩa vụ của họ, tức là, trong trường hợp cần thiết, họ có thể yêu cầu bên dự thầu làm rõ HSDT hoặc không yêu cầu. Do đó, đối với tình huống của bạn, bên mời thầu cũng không bắt buộc phải đưa ra yêu cầu về làm rõ HSDT.

 Tuy nhiên, nếu bạn thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng thì bạn có quyền kiến nghị với Bên mời thầu, người có thẩm quyền về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc khởi kiện ra Tòa án vào bất kỳ thời gian nào kể cả đang trong quá trình giải quyết kiến  nghị với Bên mời thầu hoặc sau khi đã có kết quả giải quyết kiến nghị. (Điều 91 Luật Đấu thầu 2013).

Chúc bạn thành công, 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

------------------------------------------------

>> Xem thêm:  Phân loại các dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn theo luật đấu thầu ? Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu ?