Luật sư tư vấn về chủ đề "tuyên bố đã chết"

tuyên bố đã chết | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tuyên bố đã chết.

Xử lý trường hợp người mất tích, người bị tuyên bố đã chết trở về như thế nào ?

Xử lý trường hợp người mất tích, người bị tuyên bố đã chết trở về như thế nào ?
Huỷ bỏ quyết định tuyên bố đã chết. Theo BLDS Điều 83 khoản 1, khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền và lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.