Luật sư tư vấn về chủ đề "tỷ lệ thương tật"

tỷ lệ thương tật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tỷ lệ thương tật.

Gây thương tích, tổn hại sức khỏe cho người khác bị phạt thế nào ?

Gây thương tích, tổn hại sức khỏe cho người khác bị phạt thế nào ?
Hành vi gây thương tích, tổn hại sức khỏe cho người khác sẽ bị pháp luật hình sự xử lý nếu mức thương tật từ 10% trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức nhẹ hơn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại do hành vi nguy hiểm của mình gây ra. Luật sư tư vấn cụ thể:

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi tỷ lệ thương tật là 8% ?

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi tỷ lệ thương tật là 8% ?
Thưa Luật sư, mình muốn hỏi: Mình bị hai vợ chồng hàng xóm đánh gây thương tích và đi thẩm định thương tật là 8%.Không đủ truy tố hình sự, và mình đòi mức bồi thường bên đánh mình là 25.000.000đ,Nhưng bên đó không đồng ý và chỉ bồi thường cho mình được 15.000.000 thôi, như vây thì mình có tiếp tục kiện để ra tòa bồi thường thêm về thiệt hại cho mình không.