Luật sư tư vấn về chủ đề "ưu đãi người có công"

ưu đãi người có công | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ưu đãi người có công.

Thương binh được hưởng những chế độ an sinh xã hội nào?

Thương binh được hưởng những chế độ an sinh xã hội nào?
Thương binh theo Pháp lệnh ưu đãi ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2012 là đối tượng thuộc diện là " người có công với cách mạng. Nhà nước ta luôn quan tâm và dành nhiều chính sách ưu đãi đến những người có công với cách mạng.

Quyết định số 117/2007/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

Quyết định số 117/2007/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở
Quyết định số 117/2007/QĐ-TTG  của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách ...
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook