Luật sư tư vấn về chủ đề "ủy thác tư pháp"

ủy thác tư pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ủy thác tư pháp.

Ủy thác tư pháp là gì? Quy định của pháp luật về ủy thác tư pháp?

Ủy thác tư pháp là gì? Quy định của pháp luật về ủy thác tư pháp?
Theo quy định của pháp luật thì trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, Tòa án Việt Nam có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tương trợ tư pháp về dân sự khi cần tiến hành một hoặc một số hoạt động tố tụng dân sự tại nước ngoài, bằng các hình thức khác nhau trong đó cụ thể là ủy thác tư pháp. Vậy ủy thác tư pháp được hiểu như thế nào? Quy định cụ thể về những trường hợp cần ủy thác tư pháp ra sao?

Thực tiễn giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài: Ủy thác tư pháp quốc tế - còn vướng nhiều khâu

Thực tiễn giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài: Ủy thác tư pháp quốc tế - còn vướng nhiều khâu
Chánh án TAND TP.HCM vừa có công văn gửi chánh án và Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao kiến nghị sớm có hướng dẫn thống nhất thực hiện thủ tục ủy thác tư pháp trong việc giải quyết vụ-việc dân sự. Bởi đây là nguyên nhân làm tồn tại hàng loạt án dân sự trong thời gian gần đây.

Ủy thác tư pháp dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp

Ủy thác tư pháp dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của cả nước, tình hình kinh tế, xã hội luôn phát triển, hợp tác kinh tế, đầu tư nước ngoài ngày càng nhiều hơn, trong bối cảnh đó các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài cũng tăng lên. Để giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật thì tương trợ tư pháp là một công cụ hữu hiệu để giải quyết các tranh chấp đó.