Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "văn hóa doanh nghiệp"

văn hóa doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề văn hóa doanh nghiệp.

Nguồn lực văn hóa của Doanh nhân

Nguồn lực văn hóa của Doanh nhân
Khi nói vai trò của văn hóa đối với doanh nhân trong hội nhập là nói đến nguồn lực văn hóa trong sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, dân tộc trong xu thế tòan cầu hóa, xu thế phát triển đa đạng của nhân loại trong thời đại ngày nay.

Những công ty có nhiều cải tiến nhất thế giới

Những công ty có nhiều cải tiến nhất thế giới
Hiện nay, cải tiến đang là quá trình được đề cập nhiều hơn là những sản phẩm mới chào đời. Tiến trình cải tiến trong doanh nghiệp và xây dựng những thị trường rộng lớn mới có thể đáp ứng được những nhu cầu khách hàng.

Con tàu tổ chức và văn hóa của người lãnh đạo

Con tàu tổ chức và văn hóa của người lãnh đạo
Nếu ví doanh nghiệp như con tàu và vai trò của người lãnh đạo như thuyền trưởng, chúng ta có thể xem xét sự thành công và phát triển của doanh nghiệp nhìn từ phương diện vai trò của người lãnh đạo:

Khảo cứu văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản

Khảo cứu văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản
Văn hóa phản ánh và thể hiện một cách tổng quát và sống động mọi mặt của cuộc sống con người đã và đang diễn ra qua hàng bao nhiêu thế kỉ, nó đã cấu thành nên một hệ thống các giá trị, truyền thống thẩm mĩ và lối sống mà dựa trên đó mỗi dân tộc khẳng định bản sắc của mình để tồn tại và phát triển ( Theo Federico Mager Zaragoza,TGĐ UNESCO. Lễ phát động Thập kỉ Thế giới Phát triển Văn Hóa của UNESCO – 1992 . Paris . )

Một văn hóa mới cho hội nhập hôm nay

Một văn hóa mới cho hội nhập hôm nay
Văn hóa vốn bao giờ cũng là nền tảng quyết định của xã hội, rõ ràng bây giờ đang cần có một văn hóa khác: một văn hóa cho sự phát triển mạnh mẽ, sâu sắc toàn diện nhất của từng cá nhân, từng cá nhân không phải chìm trong cộng đồng, mà tự mình thật mạnh, cho cộng đồng, đất nước mạnh.

Gây dựng “Đạo làm giàu”

Gây dựng “Đạo làm giàu”
Các bạn doanh nhân trẻ thường đặt ra câu hỏi: “Truyền thống của doanh nhân Việt Nam là gì? và một cách hỏi khác: Doanh nhân Việt Nam có truyền thống nào không?

Lập pháp trong bối cảnh văn hóa Việt Nam

Lập pháp trong bối cảnh văn hóa Việt Nam
Có một câu đố cổ dành cho trẻ em Việt ngày xưa: “Cái thúng mà thủng hai đầu, bên ta thì có bên Tầu thì không?” Đố là gì? Trả lời: Cái váy. Xin thưa ngay: Cái váy là chuyện nhỏ, văn hoá từ chuyện cái váy lại là chuyện khác, không nhỏ. Trước thời Bắc thuộc, phụ nữ Việt Nam mặc váy chứ không mặc quần. Theo truyền thuyết, vào thời Hùng Vương ở Việt Nam, đàn ông đóng khố, đàn bà mặc váy kín (váy chui) hoặc váy mở (váy quấn).